About   /   Photo documentation    /   Short films  /   Performing Arts   /   Performance for camera   /   Video documentation   /   Contact

SUBSUS #2


Photos: István Virág


Et tverr-kunstnerisk samarbeid med dansekunstnerne Alexander S. L. Aarø og Annette Brandanger, videokunstner André Wulf og lydkunstner/musiker Morten Minothi Kristiansen, og Inger-Reidun Olsen som dansekunstner, video assistent og dramaturg. Arbeidet har strukket seg over en perioden på to år, med tre forestillinger, og de to siste forestilling ble avholdt i november 2019.

Grunnkonsept: André Wulf, videreutviklet i samarbeid med Alexander Aarø og Inger-Reidun Olsen
Tematikk; Alexander Aarø, videreutviklet i samarbeid med André Wulf og Inger-Reidun Olsen, og deretter med alle i prosjektet.
Produsenter: Alexander Aarø og Inger-Reidun Olsen

Tematisk henter performance arbeidet blant annet inspirasjon fra historien om karakteren “Tusten” av Tarjei Vesaas, det gjenspeiles i performancens kompleksitet i uttrykk og stemninger, og i form og estetikk, med bilder og glimt av kunstnersjelen som finner sammenhenger i kaos og som kan hvile i hvert øyeblikk og hver sanseopplevelse. Det metodiske arbeidet er inspirert av devicing-metoden og er forankret i et anarkistisk tankesett som påvirker det kunstneriske uttrykket og holdningen til hverandre, der ingen dikterer hva noen andre skal gjøre eller skape kunstnerisk, men at alle velger sine egne rammer, fokusområder og uttrykk som de selv finner interessant.

I tråd med prosjektets tematikk spiller vi forestillinger i rom som ikke er typiske scenerom. For oss er det interessant at rommene har særegenheter som legger føringer som vi og utvalgte scenografisk elementer kunne gå i dialog med. I 2018 utforsket vi Fyrhuset i Kærnerbyen. I 2019 jobbet vi i rommet Åpen Scene (Ibsen Scene), det som tidligere het
Påfugelen - Perlen.  Hvert av disse stedene satte sitt preg på de ulike forestillingene.

Forestilligene utforsker samspillet mellom de forskjellige komponentene; lyd, lys, bilde, scenografi, rom, kropp og bevegelse. Hva slags rom kan vi alle leve og skape i samtidig? H ilke strukturer oppstår?

Arbeidene har ikke en bestemt struktur eller dramaturgi, men inneholder materialer og uttykk som utforskes over tid, sammen, hverfor oss, samtidig. Forestillingene sonderer i et visuelt, auditivt, og kinestetisk og skaper bevegegelige landskap hvor en av de viktigste komponentene er å ha tillit til hverandres valg i øyeblikket for å oppleve hvordan disse valgene gir utslag i vårt felles kunstneriske uttrykk. 


Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Fri Scenekunst Dans og Fond for Lyd og Bilde.
2023 © ALL RIGHTS RESERVED ANDRÉ WULF